BAHAR OKULUNA ÇAĞRI

Invitation letter  ( Davet mektubu, Tıklayarak indirebilirsiniz )

Sayın meslekdaşlarım;

Ankara’da 02-07 Mayıs 2023  gerçekleşecek olan 4. MicroCT Bahar Okuluna davet etmekten mutluluk duymaktayım.

Amacımız uzmanlık eğitimi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarında Micro-Ct kullanımını, tıbbın ve mühendisliğin çeşitli alanlarındaki uygulamalarını teşvik etmek ve meslektaşlarımız arasında Mikro-CT Görüntüleme alanındaki ilgisini ve ilgisini arttırmaktır.

Micro-CT analizleri ve uygulamaları ile uğraşıyorsanız, genç meslektaşlarınıza toplantı hakkında bilgi vermenizi rica ederiz ve onları öğrenmek, deneyimlerini paylaşmak ve bilgi ağı kurmak için mükemmel bir fırsat olan, 4. Bahar okuluna katılmalarını öneririniz. Siz ve bölümünüzün, genç meslektaşlarınızı bu şansı yakalamalarını ve . MicroCT-Bahar Okuluna başvurmalarını destekleyeceğini umuyoruz.Yaklaşık 25 katılımcı kabul edilecek. Kabul kriterlerini http: //www.microctschool.com’da bulacaksınız. Alanında çok değerli Öğretim görevlileri, Yaşam ve Materyal Bilimi için Mikro-CT üzerine uygulanabilecek tüm konularda mükemmel derslerle birlikte kendi deneyimlerini paylaşacak.

Toplantımızın, katılımcıların, öğretim görevlilerini ve meslektaşlarını bir araya getirip bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları için mükemmel bir fırsat sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca tüm katılımcılar için unutulmaz ve ödüllendirici bir deneyim yaratmayı umuyoruz.

http://microctschool.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

En içten Saygı ve sevgilerimizle,

Prof. Dr. Kaan ORHAN VE Doç.Dr. H.Evren ÇUBUKÇU

Organizasyon Komitesi

 

Pore dağılımın renkli kod ile haritalanması