DERS KONULARI

Tavşan kafatası yapay kemik çalışması

Okulda verilecek dersler ve buna bağlı olarak yapılacak uygulamalar aşağıda sıralanan konu başlıklarını kapsamaktadır. Ancak bunlar dışında katılımcıların özel malzeme/konularındaki uygulamaları da ayrıca tartışılabilecektir.

  • Malzeme bilimi,
  • Kompozitler,
  • Jeoloji, zooloji ve botanik,
  • İnşaat malzemeleri,
  • Biyomedikal araştırmalar.
  • Adli tıp
  • Dental araştırmalar,