BAŞLARKEN

Değerli araştırmacılar,

Sizleri Ankara üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ortak organizasyonunda 02-07 Mayıs  2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 4. Ulusal Mikro-CT Bahar Okulu’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Gerek yaşam gerekse malzeme bilimleri çalışmalarında giderek artan bir şekilde kullanılmaya başlanan X-ışınları mikrotomografi – XRM yöntemi, numunenin içyapısının ve farklı yoğunluklardaki bileşenlerinin 3 boyutta tahrip etmeden görüntülenmesini sağlar. Tomografi taramaları ile elde edilen sayısal verisetleri ise amaca uygun şekilde işlenmelidir. 4. Ulusal Mikro-CT Bahar Okulu kapsamında bu yöntem ile en etkin sonuçları elde edebilmek için farklı konularda, çeşitli disiplinlerden uzmanlar eşliğinde;

  • İdeal örnek yapısı ve boyutları ile tarama koşullarının tanıtılması
  • Örnek çalışmalar ve uygulamaları içeren eğitsel sunumlar
  • Verisetlerinin amaca uygun hazırlanması ve değerlendirilmesi için gereken basamakların gösterildiği bilgisayar başında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde de artan analitik olanaklar bağlamında değerlendirildiğinde, 4. Ulusal Mikro-CT Bahar Okulunun, yöntemi gerektiği gibi uygulayan ve sonuçları değerlendirebilen araştırmacıların deneyim kazanması ve bu konuda çalışan diğer araştırmacılarla etkileşime girebilmesi konusundaki ihtiyacı karşılayacağı şüphesizdir. Sizleri Beytepe’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.

Kısıtlı sayıda katılımcı kabul edilecek olup katılım sertifikası ve yapılacak sınava katılıp başarılı olan katılımcılara da başarı belgesi verilmesi kararlaştırılmıştır. Güz okulu kuralları gereği kurs için ücretsiz, indirimli ya da statü dışı kayıt yapılamayacağını üzülerek bildirmek durumundayız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Kaan ORHAN ve Doç.Dr. H.Evren ÇUBUKÇU

Organizasyon Komitesi

Değerli microCT & XRM bahar okulu katılımcımız,

Planlanan tarih için,

Bahar okulunun hemen ertesinde gerçekleşecek, yaklaşan seçim,

Bayram tatili'nin  bir hafta arkasından olmasını sebebiyle izin alma sorunları,

Konusunda gelen şikayetler neticesinde,

microCT bahar okulunun 2023 Eylül-Ekim aylarına ertelenerek yapılması uygun görülmüştür.