BAŞLARKEN

Değerli araştırmacılar,

Sizleri Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde xxxx / xxxx / 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Ulusal Mikro-CT Yaz Okulu’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Gerek yaşam gerekse malzeme bilimleri çalışmalarında giderek artan bir şekilde kullanılmaya başlanan X-ışınları mikrotomografi yöntemi, numunenin içyapısının ve farklı yoğunluklardaki bileşenlerinin 3 boyutta tahrip etmeden görüntülenmesini sağlar. Tomografi taramaları ile elde edilen sayısal verisetleri ise amaca uygun şekilde işlenmelidir. 3. Ulusal Mikro-CT Yaz Okulu kapsamında bu yöntem ile en etkin sonuçları elde edebilmek için farklı konularda, çeşitli disiplinlerden uzmanlar eşliğinde;

  • İdeal örnek yapısı ve boyutları ile tarama koşullarının tanıtılması
  • Örnek çalışmalar ve uygulamaları içeren eğitsel sunumlar
  • Verisetlerinin amaca uygun hazırlanması ve değerlendirilmesi için gereken basamakların gösterildiği bilgisayar başında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde de artan analitik olanaklar bağlamında değerlendirildiğinde, 3. Ulusal Mikro-CT Yaz Okulunun, yöntemi gerektiği gibi uygulayan ve sonuçları değerlendirebilen araştırmacıların deneyim kazanması ve bu konuda çalışan diğer araştırmacılarla etkileşime girebilmesi konusundaki ihtiyacı karşılayacağı şüphesizdir. Sizleri Beytepe’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.

Kısıtlı sayıda katılımcı kabul edilecek olup katılım sertifikası ve yapılacak sınava katılıp başarılı olan katılımcılara da başarı belgesi verilmesi kararlaştırılmıştır. Güz okulu kuralları gereği kurs için ücretsiz, indirimli ya da statü dışı kayıt yapılamayacağını üzülerek bildirmek durumundayız.

Saygılarımızla,

Doç.Dr. H.Evren ÇUBUKÇU ve Doç.Dr. Orkun ERSOY

Organizasyon Komitesi